Yazışma Adresi:

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İngilizce İlahiyat Programı (ENGILA)
Bahriye Üçok Caddesi
Beşevler  06500 Ankara, Turkey

 

Online:
Web siteleri:
İngilizce: http://engila.en.ankara.edu.tr
Türkçe: http://engila.ankara.edu.tr
E-Posta: engila@ankara.edu.tr

 

Telefon: +90 312 212-6800      dah. 1342
Faks: +90 312 213-0003
Koordinatör: +90 312 212-6800      dah. 1398