(Soyadına göre alfabetik sıraya konulmuştur)
Hadi Adanalı (Felsefe, Bilim Tarihi)
Halis Albayrak (Tefsir)
İbrahim Aslan (Kelam)
Alper Bakacak (İnkılap Tarihi)
Nahide Bozkurt (İslam Tarihi)
Nusret Çam (İslam Sanat Tarihi)
Fatma Merve Çınar (Paleografi)
Şaban Ali Düzgün (Kelam)
Seyfettin Erşahin (İslam Tarihi)
Umut Murat İnan (İslam Edebiyatı)
Mehmet Akif Koç (Tefsir)
Sönmez Kutlu (İslam Mezhepleri Tarihi)
Yasin Meral (Dinler Tarihi)
Yıldız Kızılabdullah (Din Eğitimi)
Cemil Kutlutürk (Dinler Tarihi)
Şamil Öçal (Tasavvuf Tarihi)
Mehmet Sait Reçber (Mantık)
Muzaffer Tan (Mezhepler Tarihi)
Oğuzhan Tan (İslam Hukuku, Fıkıh)
İhsan Toker (Din Sosyolojisi)
Gulhan al-Turk (Arab Dili)
-(Din Psikolojisi)